Bra att veta


AVGIFTSINDEX Senaste 20 åren
2005 - 2024
diagram avgiftsutveckling senaste 15 åren

Fr.o.m. 2021 ingår bostadens elkostnader i avgiften

Fr.o.m. 2023 avsätts ingen del av avgiften till den inre fonden

HSB-loggaMINA MEDLEMSDOKUMENT

Aktuella dokument

Protokoll från stämman 2024
Årsredovisning 2023

Mitt HSB hittar du aktuella infoblad, äldre dokument, blanketter mm

Andrahandsuthyrning

Om du under en begränsad tid inte har möjlighet att använda din lägenhet har du rätt att hyra ut den i andra hand. Logga in på Mitt HSB
I den övre menyraden väljer du "Min bostad" och därefter i sidomenyn "Dokument bostadsrättsinnehavare". Där finner du blankett och informationsmatreal. Lämna in ansökan till vicevärden eller styrelsen.

Avlopp

Häll inte ut fett direkt i köksavlopp utan torka exempelvis ur stekpanna med ett papper.
Spola inte ner grus och andra främmande föremål i avloppen.
Rengör golvbrunn, silar mm regelbundet. Om vattnet rinner långsamt även efter rengöring – kontakta vice värden.

Brandskydd

HSB har monterat in nya brandvarnare i samtliga lägenheter. Brandvarnarna är försedda med 9 volts batterier och skall klara att varna oss under de närmaste 7 – 10 åren. [Oktober 2011]
Föremål ska inte förvaras i korridor då dessa orsakar försämrat brandskydd

Gemensam Brf-försäkring

Föreningsstämman har beslutat att vi från 1 juni 2011 ska teckna gemensam bostadsrättsförsäkring för samtliga lägenheter och att föreningen står för kostnaden. Behåll din vanliga hemförsäkring! Men du behöver inte längre teckna en särskild tilläggsförsäkring för bostadsrätten.
Infoblad från Länsförsäkringar

Inre fond

Till lägenheten kan finnas en inre fond. Den ska användas för reparationer och underhåll av det inre i lägenheten så att ursprunglig standard upprätthålls. Hur mycket som finns på inre fonden kan du se på avgiftsavierna du får varje kvartal.
Mitt HSB hittar du den uppgiften under rubriken "Min bostad". För att få ut pengar ur din inre fond ska du lämna en ifylld och undertecknad blankett tillsammans med en kopia av kvittot till vicevärden.

Nyckeltaggar

nyckeltaggOm Du förlorar en av Dina taggar, måste Du genast anmäla detta till vicevärden. Han tar då hand om dina övriga taggar och ser till att de inte kan användas längre och du får nya taggar som fungerar i dörrarna.

Reparationer

Samtliga beställningar av arbete och material som ska debiteras bostadsrättsföreningen ska ske via vice värden. Sker beställning på annat sätt blir beställaren primärt betalningsskyldig.

Ventilationen

För att ventilationen ska fungera till 100% är det viktigt att innerdörrarna (även toalettdörrarna) har en luftspringa i över- eller nederkant. Har lägenheten täta innerdörrar blir det bättre inneklimat om de står på glänt.
Vid renovering är det lämpligt att köpa dörrar, som antingen har ventilerad tröskel eller överluftspringa. Hör också med vicevärden om du ska byta köksfläkt.
Luftuttag ovanför dusch ska vid behov rengöras av bostadsrättsinnehavaren. Rengöring görs enklast genom att ta tag i luftuttaget och dra det rakt ned så att det lossnar. Därefter städas damm och annan smuts med fördel bort med hjälp av dammsugare. Sätt därefter tillbaka luftuttaget genom att trycka det rakt upp.

MER INFO

I den här broschyren hittar du fler svar om ditt boende.

FAQ