Innan bygget


gamla Alamedan väggmålning Alamedan gamla Prinsgatan trappmålning Prinsgatan foto 1950-talet

1993

Två trappmålningar utfördes i fastigheterna som visar vad som fanns på platsen innan Brf Rosenfeldts hus byggdes

Historik

1955

Brf Rosenfeldt bildas den 17 februari 1955.

HSB i Karlskrona beslutar att förvärva mark för 72.000 kronor. Den 6 juni samma år köps ytterligare mark för 75.000 kronor. Fastigheterna Rosenfeldt 14a, 14b, 15, 16 och 17 är nu i föreningens ägo.
I slutet av 1955 godkänns ritningarna till husen jämte köpet av 4,3 m² gatumark från Karlskrona kommun för 330 kronor.

1956

Beslutas att bygga 10 garage.

1957

Brf Rosenfeldt erhåller byggnadskreditiv på 3 miljoner kronor i Postsparbanken med 6 % ränta.
AB Skånska Cementgjuteriet uppför byggnaderna, Nils Fridén utför rörarbetena och Sundevalls El de elektriska installationerna. Produktionskostnaden beräknas till 3.229.000 kr.
I november är 40 lägenheter av totalt 60 tecknade.
I hus A, Ö Prinsgatan 7, inryms dessutom två affärslokaler, en barservering, en bilskolelokal samt en lokal med 50 frysfack.
I hus B, Alamedan 12, inryms en lekskola.

1958

Den 1 mars 1958 sker inflyttning i hus B, Alamedan, och den 1 maj samma år i hus A, Ö Prinsgatan.
I september 1958 är samtliga lägenheter sålda och samtliga garage och lokaler uthyrda.

1959

I februari godkänner länsbostadsnämnden det sökta belåningsvärdet 3.406.000 kronor.
I slutet av 1959 återbetalar föreningen ett överskott på 50.000 kronor till bostadsrättsinnehavarna.

1960

Fram till 1960 utgörs Brf Rosenfeldts styrelse av HSB:s styrelse i Karlskrona, men vid en extra föreningsstämma 1960 väljer föreningen sin första egna styrelse.

1970

Ett styrelserum tillskapas i A-huset.

1971

Den första julgranen lyser upp gården, vilket från detta år är en välbevarad tradition.

1974

Hyreskontraktet på skolmåltidslokalen i hus A, övertas av DHR.

1976

Nya värmepannor installeras.

1977-1978

En första studiecirkel för bostadsrättsinnehavarna genomförs under vinterhalvåret, vilket sedermera har resulterat i årligen återkommande studiecirklar med olika innehåll.

1984-1986

Ny värmepump och nya matarkablar med högre effekt inmonteras.
Nya rör läggs i kulvertarna mellan A- och B-huset.
Nödbelysning sätts upp i fastighetens trappuppgångar.
Torktumlaren får nya rör för avluftning.
Elskåpet i elrummet flyttas ut till gatunivå.
Pannrummet målas och ny köksinredning installeras i lekskolan.
Hörnlokalen Ö Prinsgatan - Drottninggatan får nya fönster.
Reparationer utförs på A-husets tak och skorsten.
Båda husen får ny fasadbeklädnad samt utbyte av samtliga fönster och balkonger.
På grund av höga kostnader höjs avgifterna 1986-01-01 med 25 % och 1986-07-01 med 30 %.

1988

Snöräcken monteras på båda fastigheterna.

1990-1991

Eftersom frysfacksanläggningen läggs ner, delas lokalen in i tre mindre rum, och föreningen får hobbyrum, cykelrum och förrådsutrymme.
Avloppsstammarna rensas. Samtliga äldre blandare, kranar och vattenlås förnyas. Stoppventiler monteras där sådana saknas. Kragar av rostfritt stål monteras i fastighetens samtliga WC-stolar.

1993

En aktivitetslokal färdigställs med solarium, bastu, dusch och träningsrum med diverse träningsredskap, bordstennisbord samt trivselrum med pentry.
Två konstverk utförs i fastigheterna, föreställande de fastigheter, som fanns på platsen innan Brf Rosenfeldts hus byggdes.

1998-1999

Föreningen firar 40 års jubileum med fest på Bubbetorps gård.
Styrelsen fattar ett principbeslut, att försöka driva ekonomin så, att avgifterna högst behöver höjas i nivå med index.
Stamrenovering/ombyggnad av fastighetens vatten- och avloppssystem samt badrum och toaletter genomförs till en kostnad av 6 miljoner kronor.

2001

Fastigheten ansluts till kommunens fjärrvärmeanläggning.

2002

Samtliga lägenheter får bredbandsanslutning och soprum byggs om.
Tidigare affärslokal på Drottninggatan byggs om till föreningslokal med v.värdskontor.
DHR:s lokal på Ö Prinsgatan börjar byggas om till lägenheter. I samband med detta ändras andelstalen.

2003

Styrelsen arbetar fram rutiner, som anpassas till föreningens arbete. Samtliga medlemmar får en informationsmapp.
De fyra nya lägenheterna annonseras ut. Förhandserbjudande lämnas till de boende i Brf Rosenfeldt. Lägenheterna slutbesiktigas och den 1 april är det klart för inflyttning.
Nytt cykelställ byggs på gården.
Brandvarnare monteras i samtliga lägenheter.
Handikapphiss monteras vid entrén på Ö Prinsgatan.
Slutkostnaden för ombyggnationen, lägenheter, föreningslokal och tvättstuga blir 3.672.500 kronor.
Lägenheterna får nya säkerhetsdörrar och postfack placeras i entéplan i båda fastigheterna.
Ventilation byggs om. Nya kodlås monteras i ytterdörrar, källare, tvättstugor och aktivitetslokal.

2006

ComHem uppgraderas till "tre hål i väggen". Snörasskydd monteras på taket Ö Prinsgatan.
Nytt mekaniskt ventilationssystem inkl. köksfläktar och ny eldragning i kök.

2007

Nya hisskorgar monteras i båda fastigheterna.

2008

Trapphusen målas om och armaturerna byts mot modernare med rörelsevakt.
Innergården renoveras.
Föreningen firar 50 års jubileum med fest och jubileumsskrift. Tre lägenheter har bebotts av samma medlemmar under de förflutna 50 åren.

2009

Väggmålningar i trapphus utfördes av Eva Karlström.
Ny port Ö Prinsgatan.
Byte av vs-pump.
Rengöring av frånluftsfläktar.
Målning av fönsterbleck

2010

Installation värmekabel i stuprör och hängränna.
Investering i ny ventilation i lokaler.

2011

Tätning av takanslutning till grannfastigheten samt underhåll av egen takkonstruktion.

2012

Byte av armaturer, elarbeten ii allmänna utrymmen

2013

Spolning av stammar. Ny tvättmaskin och torktumlare Alamedan.

2014

OVK-besiktning.

2015

Brandvägg med tilllhörande dörr har installerats i korridor på Östra Prinsgatan våning 3.

2016

Byte av garageportar.

2018

Byggnation av uterum.

2019

Aktivitetslokalen har fräschats upp och försetts med ny utrustning.

2020

Installation av solcellsanläggning jämte gemensam el.

pil upp Gå till toppen av sidan